Vejlefjords Venner

Foreningen Vejlefjords Venner blev stiftet den 16. oktober 1993 af en gruppe mennesker, der på forskellig vis havde deltaget i genoptræninger eller kurser på Vejlefjord, enten som skadet eller som pårørende.

De udtrykte alle et behov for at føle sig tilknyttet Vejlefjord på en eller anden måde.

Formål

Foreningens formål er således at medvirke til:

  • at holde kontakten ved lige til tidligere genoptræningsdeltagere og kursister på Vejlefjord
  • at afholde højskolelignende arrangementer på Vejlefjord
  • at udbrede kendskabet til aktiviteterne på såvel genoptræningsdelen som på hotelområdet på Vejlefjord

Udsigten

To gange om året udgives en lille folder UDSIGTEN, der fortæller om det kommende højskolearrangement samt orienterer om ”livet på Vejlefjord”.

Se Udsigten nr. 72 »

Højskolearrangementerne

Højskolearrangementerne afholdes på Hotel Vejlefjord to gange om året.

Bestyrelsen, som tilrettelægger de to arrangementer, tilstræber at sammensætte et spændende program, hvor der både er tid til at nyde naturen, samt foredrag eller aktiviteter, der kan give den enkelte inspiration til hverdagen.

Der bliver også plads til fornøjelig samvær med sang og musik.

Disse arrangementer er for alle medlemmer. Det er ikke nogen forudsætning at man har været på genoptræningsophold og der bliver lagt vægt på, at alle kan få udbytte.

Hvert år i forbindelse med et arrangement i oktober måned afholdes generalforsamling, hvor de fremmødte medlemmer kan være medvirkende til at vælge bestyrelse, fastsætte kontingent og fremkomme med forslag til fremtidige aktiviteter både for Vejlefjords Venner og Vejlefjord i øvrigt.

Medlemmer der ikke deltager i arrangementerne bliver inviteret til at deltage i generalforsamlingen.

Hvert år i marts måned opkræves kontingent for indeværende år. Det er vigtigt at alle der ønsker at forblive medlem, husker at indbetale kontingent efter den gældende frist. Kun medlemmer kan deltage i træffene.

Som medlem vil man engang imellem få tilsendt diverse materialer fra VEJLEFJORD.

Vi glæder os til at møde dig i en eller anden sammenhæng på VEJLEFJORD.

Kommende arrangementer

  • Løvspringstræf: 21.-23. maj 2023
  • Løvfaldstræf: 22.- 24. oktober 2023  

Fakta om foreningen 

Foreningen har pt. ca. 130 medlemmer fordelt over hele landet.

Er du ikke allerede medlem, men ønsker at blive det, så send en mail eller ring til kassereren.
Kontingentet er mindst 100 kr. pr. person pr. år.

Bestyrelsen består pr. 31. oktober 2022 af:

Formand Olav Jonas
Søvejen 26, 8362 Hørning, tlf. 23424452
jonasblikkenborg@gmail.com

Kasserer Laust Mensel
Hjejlen 71, 6270 Tønder, tlf. 74724342 / 30554342
lakimensel@webspeed.dk

Sekretær Kjeld Franklin Hansen
Mariane Thomsensgade 6,9,2, 8000 Aarhus C, tlf. 20942922
franklinfurniture@gmail.com

Dorthe Nørtoft
Egerntoften 5, 6760 Ribe, tlf. 24660928
dortenortoft@dukamail.dk

Jette Ptak
Torvestien 8, 2605 Brøndby, tlf. 25323510
magic4live@hotmail.com

Se mere om Vejlefjords historie her »

Er du interesseret i at høre mere om Vejlefjords Venner, kontakt venligst en af bestyrelsesmedlemmerne.

De bedste hilsner
Hotel Vejlefjord

Cookies