Oplysning til jobansøgere

Hvis du ansøger om en stilling hos Hotel Vejlefjord

Når du søger en stilling hos Hotel Vejlefjord behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e- mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Hotel Vejlefjord bruger oplysningerne til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares i vores interne IT-systemer.

Det er alene relevante ledere med personligt password har adgang til dine oplysningerne.

Hvis du bliver ansat hos Hotel Vejlefjord gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med vores interne persondatapolitik.
Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, slettes som hovedregel straks efter rekrutteringsprocessen er afsluttet. I særlige tilfælde vil Hotel Vejlefjord indhente samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i længere tid.

Vi beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger i nærværende erklæring.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Hotel Vejlefjord behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at vi sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til direktør Flemming Jakobsen via e-mail:

Email til Flemming Jakobsen » 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Hotel Vejlefjord kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn på de systemer, hvor det er påkrævet.

For at undgå datatab tager Hotel Vejlefjord løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover vores interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Tilbage til ledige stillinger »

Læs om Hotel Vejlefjords historie » 

Cookies